Renovace bytového jádra sádrokartonem

Renovace bytového jádra pomocí sádrokartonů je rychý a levný způsob renovace. Renovace probíhala vybouráním stávajícího jádra, odpojením vody a elektřiny což zabere zhruba 1 den. Dále se postaví konstrukce z kovových profilů a opáštění sádrokartonem. V konstrukci jsou provedeny instalace vody a elektřiny, následně jsou osazeny zárubně a sanitární zažízení a obezdění vany porobetonovými tvárnicemi….